archeologie

Versnipperde stad

Onomstotelijk bewezen dat men zich aan de regels heeft gehouden.
Maar de schijn van belangenverstrengeling overschaduwt de ware toedracht.

De gevolgen zijn groot en zij zullen lang aanhouden.
Iedereen zal het vroeger of later voelen.
De samenleving is ontwricht, hangt over naar het verkeerde gewicht.

Het archeologisch vraagstuk

Prof. Dr. Willem Steeper zoekt in de krochten van het ogenschijnlijk digitale de sporen van een voorbije virtuele tijd. Een zelfgeschapen tijd in een overeenkomstig verleden. Met dit onderzoek hoopt Steeper een model te vinden om dit te kunnen projecteren op de huidige en wellicht toekomende tijd.

Door in een onbekend want onbestaand verleden archeologisch onderzoek te doen maakt hij zijn eigen verleden. Hij creëert met terugwerkende kracht een werkelijkheid en hoopt daarmee ook de mogelijkheid voor een andere toekomst bloot te leggen.

Verbindigsstuk gevonden

Tijdens de opgravingen vandaag hebben we een verbindingsstuk gevonden. Waarschijnlijk gaat het om een fossiele afdruk van een sieraad dat werd gebruikt om twee jaspanden met elkaar te verbinden. De knopen missen, maar de knoopsgaten zijn wel te onderscheiden. De sieraden werden vaak met drie onder elkaar geplaatst, soms scheelden zij in grootte.

Twee sieraden gevonden

Tijdens het onderzoek 'Omgekeerde archeologie' zijn twee kostbare sieraden gevonden. Het gaat om een afbeelding van een broche en een hanger. De herkomst is onbekend maar volgens deskundigen zijn de twee stukken, die waarschijnlijk bij elkaar horen, van onschatbare waarde. Het project dat kort geleden gestart is, heeft nu al haar vruchten afgeworpen. Het onderzoek wordt geleidt door Prof. Dr. Willem Steeper die met dit project een gat in de geschiedenis probeert te vullen dat niet werkelijk bestaat.

Omgekeerde archeologie: structuuronderzoek

Structuur onderzoek. (Omgekeerde archeologie) Houtskool op 120 gr papier 13 x 50 cm Lichtbak Glazen lens Camera (Sony handycam) (invert en zoom) Statief Dit onderzoek naar structuur maakt deel uit van het onderzoeksproject 'Omgekeerde archeologie'. Moeten wij bij het vervaardigen en demonteren / vernietigen van (cultuur)objecten nadenken over de manier waarop archeologen in de toekomst de vondsten van ons 'erfgoed' zullen vinden en reconstrueren?

Onderzoeksopzet: praktijkruimte

Onderzoeksopzet in de praktijkruimte aan de Witte de Withstraat in Amsterdam de Baarsjes. Het is een eenvoudige opzet om de structuur te doorgronden van houtskool op papier. Het onderzoek representeert de benadering van het object op zichzelf. De zwarte tekening staat voor de archeologische vondst, de glazen lens, de lichtbak en de camera vormen de instrumenten, het videobeeld op monitor (previewmonitor en presentatiemonitor in de etalage) en de prints werken ondersteunend en de tekening is de interpretatie van de uitkomsten van het onderzoek.