inspiratie

Lusteloze zaterdag

Onvervuld verlangen Geheel tegen de regels in laat ik de zaterdag aan me voorbijgaan. Het is een grijze natte overbodige dag. Meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen, maar omdat ik nu eenmaal door de dag heen moet komen laat ik deze woorden achter. Ik kan natuurlijk niet anders, er is een innerlijk drang die bepaald dat er iets uit mij moet komen, maar wat dat precies is weet je soms pas jaren later. De zwarte doeken zijn geprepareerd en wachten om beschilderd te worden. Waarom zwart? De dag schuifelt voorbij.
Tags: 

nUtopie

Het nUtopie project is een e-collaboratie project. Het beoogt een mogelijke ideale samenleving te beschrijven. nUtopie is een beschrijving van een mogelijke wereld. Het lijkt erop dat we op een punt hebben bereikt, waar we een fundamentele vraag moeten beantwoorden: kiezen we voor een neo-conservatieve, neo-liberale toekomst op basis van angst? Of bieden we een maakbaar alternatief? nUtopie
Tags: 

Onbereikbare vrouw

Khatia, de onbereikbare vrouw

De onbereikbare vrouw. Wie is zij? En waarom is zij onbereikbaar? Heeft zij bestaansrecht? En zo ja, wat zijn haar beweegredenen om teruggetrokken te leven en mensen op afstand te houden?

Is zij het hoofdthema van het bestaan? De onbevlekte moeder? De onvoorwaardelijke hoeder? Ieders heldin?

Tags: