Plaats Delict !

'Plaats delict I' is een onderzoeksproject van Willem Steeper

Plaats delict I
Er is iets gebeurd, maar het is niet duidelijk wat. Er zijn bloedsporen maar er is geen slachtoffer of dader. Er is bloed en er is een verdenking.

Waar de verdenking vandaan komt is niet duidelijk, de verdenking werd uitgesproken en daarmee was het een feit.

Bij verdenking vind onderzoek plaats. Gedegen onderzoek, diep gravend en uitgebreid. Er gaat een scherm omheen tegen pottenkijkers en dan komen de witte pakken en interessante koffertjes met gevoelige apparatuur.

Het plaats delict wordt niet eerder vrijgegeven dan wanneer de commandant het sein geeft .

De bloeddruppels worden gelokaliseerd en geteld, de onderlinge afstand tussen de druppels gemeten, er worden samples genomen en proeven gedaan. Alles wordt genoteerd en bijgehouden, elk detail wordt vastgelegd zo niet analoog dan wel digitaal, met stilstaand als wel bewegend beeld. Want onderzoek dient niet alleen grondig uitgevoerd maar ook grondig gedocumenteerd en ontsloten

Ter plekke. Het plaats delict.

De verdenking was het begin. Toen ging de molen draaien, alle verloven ingetrokken, fase rood vanaf het begin. Het was een zware verdenking die werd uitgesproken. Hoewel niemand weet wie hem het eerste uitsprak.

Het feit dat er geen slachtoffer is en derhalve ook geen dader, slechts verdachtmakingen en insinuaties, maakt de zaak onnodig gecompliceerd of zogezegd ingewikkeld.

Natuurlijk gebruiken we een systeem , een door de jaren verfijnd systeem van onderzoek dat geen enkel veld overslaat en alle facetten belicht. Het is ondoorgrondelijk maar effectief. Het voldoet aan alle richtlijnen en eisen.

Verdachtmakingen en verdenking dienen te aller tijden gestaafd.

Er is geen corpus delicti. Er zijn sporen van geweld. En er is bloed. Veel bloed. En vermoedens, en aantijgingen. Verdachtmakingen en verdenkingen.

Aan alleen sporen heb je niets. Er is geen verhaal. Ja, toch wel, het verhaal dat de sporen vertellen. De metingen en de proeven. De druppelsnelheid, de intensiteit, de spreiding, de beweging, de richting.

De maten van het corpus zijn bekend, de staat waarin het verkeerd is zorgelijk.