Versnipperde stad

Het beeld van de stad is bepaald niet eenduidig.