Versnipperde stad

Onomstotelijk bewezen dat men zich aan de regels heeft gehouden.
Maar de schijn van belangenverstrengeling overschaduwt de ware toedracht.

De gevolgen zijn groot en zij zullen lang aanhouden.
Iedereen zal het vroeger of later voelen.
De samenleving is ontwricht, hangt over naar het verkeerde gewicht.