Nep romans (3)

--------------------------------PERSBERICHT----------------------------- De Vereniging ter bevordering van het boek en de gezamenlijke uitgevers hebben aangifte gedaan van valsheid in geschrifte, inbreuk op het copyright en onrechtmatig gebruik van de Nederlandse literatuur. De Schrijversbond protesteert samen met vooraanstaande schrijvers tegen Schrijver / kunstenaar Willem Steeper, zij willen dat hij bekend maakt welke werken hij bewerkt heeft en waar hij deze heeft verspreid. Gevreesd wordt dat nooit bekend zal worden waar de boeken zich bevinden. De schrijversbond spreekt van een terroristische aanslag op ons erfgoed. “Deze crisis moeten we het hoofd bieden” Mensen die denken dat zij een neproman in huis hebben kunnen zich melden bij de nationale innamepunten. Vanaf woensdag zullen bij overheidsgebouwen de boeken ingeleverd kunnen worden. Deskundigen kunnen de boeken identificeren en veilig stellen. Wat er met de boeken zal gebeuren is nog niet bekend. Aangezien de werken door een kunstenaar vervaardigd zijn, zou vernietiging van de partijen boeken eveneens censuur betekenen. Er zijn loodsen beschikbaar gesteld door het ministerie van informatie.