In de wittedoos

#slowselfie

In de Witte Doos hangen een paar grote zelfportretten. Zogenaamde #slowselfies. Ze zijn gemaakt voor het project 'Narcist in narcistische tijden' waarin onderzocht wordt wat het zelfbeeld doet met de persoonlijkheid. Als we onszelf regelmatig vastleggen in een zelfportret heeft dat dan invloed op de geest? Het beeld dat we van onszelf hebben is anders dan andere dat van ons hebben. Dat kan radicaal verschillen. De selfie lijkt te objectiveren, veel verschillende gezichtsuitdrukkingen lijken een (1) beeld te vormen, een reeks van vastgelegde momenten.

Het archeologisch vraagstuk

Prof. Dr. Willem Steeper zoekt in de krochten van het ogenschijnlijk digitale de sporen van een voorbije virtuele tijd. Een zelfgeschapen tijd in een overeenkomstig verleden. Met dit onderzoek hoopt Steeper een model te vinden om dit te kunnen projecteren op de huidige en wellicht toekomende tijd.

Door in een onbekend want onbestaand verleden archeologisch onderzoek te doen maakt hij zijn eigen verleden. Hij creëert met terugwerkende kracht een werkelijkheid en hoopt daarmee ook de mogelijkheid voor een andere toekomst bloot te leggen.

Pagina's