In de wittedoos

Versnipperde stad

De versnipperde stad is een onderzoek naar een omgeving voor een verhaal. Een verhaal dat zal ontspruiten uit de verzamelde beelden: tekeningen, fotocollages, videoschilderijen die vervaardigd en getoond worden In De Witte Doos, het atelier. Het onderzoek is het projecten is te volgen via live video performances op DWD Live -de performances worden via Facebook en Twitter aangekondigd-, en de ontwikkelingen zijn te zien in de etalage van De Witte Doos, aan het Witte de Withplein in Amsterdam.

Versnipperde stad 'Hacking the city'

De vastgeroeste idealen moeten plaatsmaken voor andere ijkpunten. Sterker nog, wat vastgeroest zit moet worden losgewrikt en indien nog van enig nut worden opgepoetst. Duurzaamheid is ook in deze theorie doorgedrongen. Behoudt wat je hebt, vernieuw, herijk en verrijk.

De stad
De stad als onneembare vesting midden in een weids niets. Hoe je er ook binnenkomt, de stad zal eerst ambivalent en ongeïnteresseerd voorkomen.

Versnipperde stad

Onomstotelijk bewezen dat men zich aan de regels heeft gehouden.
Maar de schijn van belangenverstrengeling overschaduwt de ware toedracht.

De gevolgen zijn groot en zij zullen lang aanhouden.
Iedereen zal het vroeger of later voelen.
De samenleving is ontwricht, hangt over naar het verkeerde gewicht.

Pagina's