In de wittedoos

nUtopie

Het nUtopie project is een e-collaboratie project. Het beoogt een mogelijke ideale samenleving te beschrijven. nUtopie is een beschrijving van een mogelijke wereld. Het lijkt erop dat we op een punt hebben bereikt, waar we een fundamentele vraag moeten beantwoorden: kiezen we voor een neo-conservatieve, neo-liberale toekomst op basis van angst? Of bieden we een maakbaar alternatief? nUtopie

Tags: 

Duivels dilemma

Duivels dilemma is een filmproject zonder bewegend beeld. Eerst moet de soundtrack klaar zijn voor er gefilmd kan worden. Ook het script kan pas geschreven worden als de het geluid klaar is. Onderstaande fragmenten zijn audioschetsen die basis zullen vormen van de score.

Onbereikbare vrouw

Khatia, de onbereikbare vrouw

Thema in de Witte Doos is de onbereikbare vrouw. Wie is zij? En waarom is zij onbereikbaar? Heeft zij bestaansrecht? En zo ja, wat zijn haar beweegredenen om teruggetrokken te leven en mensen op afstand te houden?

Is zij het hoofdthema van het bestaan? De onbevlekte moeder? De onvoorwaardelijke hoeder? Ieders heldin?

In De Witte Doos is de installatie te zien. Op Willemsteeper.nl schrijf ik: 'De onbereikbare vrouw en de gewillige man, een sprookje in 10 delen' (in ontwikkeling).

Tags: 

Willem Steeper: onderzoekingen, werken, en mengelwerk

'Willem Steeper' is een digitaal, online only project. De digitale kunstenaar, die gelijk object als subject is. Hij doet onderzoek naar tijdelijk autonome ruimtes, het ontmantelen van de stad en hij schrijft proza en gedichten. Het werk van Steeper kenmerkt zich door het fragmentarische somtijds surrealistische karakter. Niets is was het lijkt, het is zoals het is. Aan de teksten om Willem Steeper wordt simultaan gewerkt. En verandert dagelijks.

Versnipperde stad

De versnipperde stad is een onderzoek naar een omgeving voor een verhaal. Een verhaal dat zal ontspruiten uit de verzamelde beelden: tekeningen, fotocollages, videoschilderijen die vervaardigd en getoond worden In De Witte Doos, het atelier. Het onderzoek is het projecten is te volgen via live video performances op DWD Live -de performances worden via Facebook en Twitter aangekondigd-, en de ontwikkelingen zijn te zien in de etalage van De Witte Doos, aan het Witte de Withplein in Amsterdam.

Versnipperde stad 'Hacking the city'

De vastgeroeste idealen moeten plaatsmaken voor andere ijkpunten. Sterker nog, wat vastgeroest zit moet worden losgewrikt en indien nog van enig nut worden opgepoetst. Duurzaamheid is ook in deze theorie doorgedrongen. Behoudt wat je hebt, vernieuw, herijk en verrijk.

De stad
De stad als onneembare vesting midden in een weids niets. Hoe je er ook binnenkomt, de stad zal eerst ambivalent en ongeïnteresseerd voorkomen.

Pagina's